• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 175
  • کد خبر : ۷۶۴۰
احكام انتصاب
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">در احکام جداگانه ای از سوی دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان و مهندس تخله معاون بهبود تولیدات دامی سازمان ، دکترمحمودرضا وفایی به عنوان</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">"</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"> مشاور رییس سازمان در تولیدات دامی</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">"</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">  و  مهندس قدرت ا... مقصودلو به عنوان </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">"</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">سرپرست مدیریت امور طیور</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%;">" منصوب شدند.<o:p></o:p></span></p>
     
 احکام انتصاب

در احکام جداگانه ای از سوی دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان و مهندس تخله معاون بهبود تولیدات دامی سازمان به ترتیب ،دکترمحمودرضا وفایی به عنوان" مشاور رییس سازمان در تولیدات دامی"  و مهندس قدرت ا... مقصودلو به عنوان "سرپرست مدیریت امور طیور" منصوب شدند.

در این احکام آمده است: امید است با استعانت از حضرت حق و بهره گیری از کلیه استعدادها و امکانات موجود در راستای نیل به اهداف وزارت متبوع با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0