• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 62
  • کد خبر : ۷۷۳۳
قانون موافقتنامه همكاری های ایران و آذربایجان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ابلاغ شد
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 115%; font-family: "b nazanin";">رئیس جمهور،قانون موافقتنامه </span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 115%; font-family: "times new roman", serif;">ھ</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 115%; font-family: "b nazanin";">مکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیا</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 115%; font-family: "times new roman", serif;">ھ</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 115%; font-family: "b nazanin";">ی بین دولت جمهوری </span><span style="font-family: "b nazanin"; font-size: 15pt;">اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.</span></p>
     قانون موافقتنامه همکاری های ایران و آذربایجان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ابلاغ شد

رئیس جمهور،قانون موافقتنامه ھمکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاھی بین دولت جمهوری

اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در این نامه نوشت:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه ھمکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاھی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند ۳ ماده ۴ موافقتنامه برای مدت پنج سال موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۴۱/۷۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۲ موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0