• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 145
  • کد خبر : ۷۷۳۷
اطلاعیه مهم
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 115%;">کلزا کاران گرامی؛ با توجه به شرایط اقلیمی و مشاهده آثار خسارت آفت کک کلزا نسبت به پایش و بازدید مستمر از مزارع و در صورت نیاز سمپاشی با سموم توصیه شده حفظ نباتات اقدام نمایید.</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p>
      

اطلاعیه مهم

کلزا کاران گرامی؛ با توجه به شرایط اقلیمی و مشاهده آثار خسارت آفت کک کلزا نسبت به پایش و بازدید مستمر از مزارع و در صورت نیاز سمپاشی با سموم توصیه شده حفظ نباتات اقدام نمایید.

"مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان گلستان"

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0