• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 324
  • کد خبر : ۸۱۷۶
اطلاعیه مهم و فوری
دستورالعمل مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه/گوجه فرنگی/سویا

مروجین محترم پهنه های کشاورزی:

با توجه به مشاهده پروانه آفت کرم قوزه پنبه و تخم ریزی آن ضروری است که به منظور کنترل بهینه خسارت آفت در محصول گوجه فرنگی و کاهش انبوهی جمعیت انتقالی آن به نسل بعدی،برنامه مبارزه بیولوژیک/شیمیایی به شکلی کاملا منسجم علیه اولین بخش از جمعیت فعال آفت در مزارع گوجه فرنگی اجرا شود.

اولین رهاسازی در مزارع گوجه‌فرنگی رهاسازی زنبور تریکوگراما می‌باشد که در مزرعه انجام می‌گیرد:

 مشاهده اولین پروانه کرم قوزه در مزرعه گوجه‌فرنگی شکار شده در تله های فرمونی/نوریکه در مزارع حوزه عمل هر مرکز خدمات نصب می‌گردد. در هر منطقه آب و هوایی نصب حداقل 2 تله، آماربرداری و بازدید منطقه و تعیین پیک پرواز پروانه ضروری می‌باشد .

استفاده از حشره کش زیستی BT

حشره کش زیستیBT اگر در هنگام اوج تفریخ تخم و ظهور لاروهای آن یعنی 5-3 روز پس از پیک پرواز حشرات و ترجیحاً در نور کم یعنی بعدازظهر یا صبح زود استفاده شود، نتیجه بهتری خواهد داشت. این حشره کش روی لاروهای ریز و جوان آفتتاثیر بیشتری دارد.

رهاسازی زنبور براکون

جهت کنترل لاروهای سنین 3 به بعد، درهرهکتارباید 1000 عددزنبورماده رهاسازی گرددکه باتوجه به شعاع پرواز بالای این زنبور با استفاده از 5 لیوان(هرکداممحتوی 200 عددزنبورماده) می‌توان رهاسازی را در هر هکتار اجرا نمود.

در صورت تداخل نسل و شدت آلودگی از سموم مناسب مطابق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشوراستفاده نمایید.

کشاورزان عزیز:

باتوجه به مشاهده پروانه آفت کرم قوزه پنبه و تخم ریزی آفت در سطح مزارع گوجه فرنگی و پنبه، خواهشمند است به منظور کنترل بهینه ی آفت به کارشناسان شبکه مراقبت مستقر در مرکز خدمات و کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه و نسبت به کنترل آفت برطبق دستورالعمل ابلاغی به کارشناسان مرکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید.

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

مدیریت حفظ نباتات

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.2.0.0