• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 140
  • کد خبر : ۸۲۶۹
برگزاری كارگاه آموزشی با عنوان تولید زهر زنبور عسل
کارگاه آموزشی تولید زهر زنبور عسل در قالب طرح توسعه زنبور داری برای زنبورداران زن روستایی اول آبان ماه در محل سالن قدس سازمان برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان تولید زهر زنبور عسل

کارگاه آموزشی تولید زهر زنبور عسل در قالب طرح توسعه زنبور داری برای زنبورداران  زن روستایی اول آبان ماه در محل سالن قدس سازمان برگزار شد.

در این نشست دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اشاره به ضرورت ازدیاد جمعیت کلنی های زنبورعسل گفت:

در استان گلستان۶۵۰ هزار هکتار زمین زراعی داریم که در تمام فصل سال حدود ۴۰ تا ۲۳۰ هزارهکتار سطح سبز وجود دارد و بنابراین زمینه ی تولید گرده همیشه فراهم است.

وی افزود: بایدبتوانیم عوامل تولید رابه عوامل اقتصادی تبدیل کنیم مثلا در خصوص گرده و ژل رویال این مهم باید انجام شود.

دکتر مهاجر از زنان روستایی حاضر در کلاس تشکر کرد و خواست تا از مطالب مطرح شده در کلاس به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و تاکید کرد که این دوره های  آموزشی با افزایش آگاهی های تولید کنندگان  باعث افزایش تولید و ارتقای کیفیت تولید شود.

این کارگاه آموزشی با هدف افزایش ارزش افزوده زنبورداری وتوسعه آن و   این طرح برای 7شهرستان مینودشت گالیکش کلاله رامیان علی آباد بندرگز گرگان برای زنان زنبور دار اجرا شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0