پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست

  منشور اخلاقی کارکنان سازمان

  بسمه تعالی

  منشور اخلاقی و اداری کارمندان

  سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

   

  الف: انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی:

  - به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت‌ها و حضور به موقع در سازمان توجه نمائیم.

  - در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.

  - دانش خود را در زمینه فعالیت‌های سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام وظایف اداری و سازمانی بکار گیریم.

  - به ایده­ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرائی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرائی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.

  - برای ارتقاء بهره‌وری نظام اداری از طریق افزایش بهره‌وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.

  - از امکانات، تجهیزات و سرمایه‌های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

  - روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت‌هایمان بدانیم.

  - روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت‌های گروهی مشارکت جو و مشارکت‌پذیر باشیم.

  - به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.

  ب: رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران:

  - مردم و شهروندان به عنوان ذی‌حق برای نظام اداری هستند تلاش نمائیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمات بهتر تصویر مثبت از دستگاه اجرائی و نظام‌اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.

  - به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.

  - در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم و مناسب­ به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمات شفاف­سازی صورت دهیم.

  - خواسته­های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه‌های اضافی به وی ارائه دهیم.

  - در انجام فعالیت­ها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقدامات نداشته باشد.

  - به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشیم.

  - به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.

  - تکریم ارباب رجوع، پاسخگوئی و گره‌گشائی از مشکلات مردم و مراجعان را به یک فرهنگ و ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل نمائیم.

  - روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

  - دانش، تجربه و توانمندی‌های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندی‌های آنان کوشا باشیم.

  - تا حد ممکن در حل مشکلات شخصی همکاران تلاش نموده و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نمائیم.

  - همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرار داده و بر آنچه خداوند امر یا از آن نهی می‌کند توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

   

  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

   

   


  V5.2.0.0