پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خدمات الکترونیک

 

 

* معاونت بهبود تولیدات دامی

              صدور مجوزهای بخش دام و طیور

              کلیه فعالیتهای مربوط به واحدهای مرغ گوشتی و مادر و کارخانجات جوجه کشی

              قیمت گیری محصولات و نهاده های دام و طیور

              ثبت اطلاعات دام سبک و سنگین

              توزیع سبوس واحدهای دام و طیور

* حفظ نباتات

            سامانه جامع پایش عوامل خسارت‌زای گیاهی در ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای

            سامانه جامع پایش عوامل خسارت‌زای گیاهی (در ردیابی آفات عمومی و هماهنگی شامل سن غلات، ملخ، جوندگان و ...)

            سامانه جامع پایش مدیریت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی

       ----------------------------------------------

* خدمات حمایتی امور دامپروری به بهره بر داران

           آموزش و نظارت بر فعالیت مامورین شبکه تلقیح مصنوعی

           سامانه جامع اطلاعات صنعت طیور   * جدید *

       ----------------------------------------------

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

سامانه کارا

 

 

 


لیست خدمات الکترونیک سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
شناسه زیر خدمت عنوان خدمت  (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمتها نحوه ارائه خدمت فایل شناسنامه خدمت آدرس اینترنتی
13021182000 صدور مجوز ها و پروانه های امور دامپروری    
13021182100   1- سازماندهی دامداری های روستایی، عشایری و غیر صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182101   2- صدور شناسنامه زنبور داری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182102   3- صدور شناسنامه و شناسنامه دام   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182109   4- صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182110   5- صدور و تمدید پروانه بهره برداری دام پروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182111   6- صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182112   7- انتقال مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182113   8- ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی  و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182114   9- صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182115   10 - صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182116   11-مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182104   12- صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد زنی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182105   13- صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182106   14- صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182107   15- صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021182108   16- صدور مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد زنی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021183000 صدور مجوز و پروانه های مراکز ارائه خدمات دامپروری    
13021183102   1- پروانه تاسیس آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021183103   2- پروانه بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021183101   3- صدور مجوز فعالیت مراکز DHI   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021184000 خدمات حمایتی امور دامپروری به بهره بر داران    
13021184100   1- آموزش و نظارت بر فعالیت مامورین شبکه تلقیح مصنوعی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021184101   2- بررسی و تایید نقشه های جایگاه دام و واحدهای صنعتی بزرگ   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021184102   3- تائیدیه استفاده از معافیت گمرکی تجهیزات دامپروری وارداتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021184103   4- تخصیص سهمیه سوخت   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021184104   5- حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021184105   6- حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طیور   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021184106   7- خدمات حمایتی زنبور عسل   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021185000 صدور مجوزها و پروانه های امور باغبانی    
13021185100   1- احداث باغ زعفران   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021185101   2- احداث باغ گیاهان دارویی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021185102   3- تائیدیه معافیت گمرکی واردات تجهیزات و ماشین آلات باغبانی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021185105   4- تائیدیه واردات محصولات باغی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021185106   5- تائیدیه صادرات محصولات باغی    شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021185107   6- تائیدیه بلامانع بودن احداث واحدهای باغ مادری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021185108   7- تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186000 خدمات حمایتی باغبانی به بهره بر داران    
13021186100   1- ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186101   2- تشکیل و ارائه خدمات از طریق صندوق های ملی محصولی  به تشکل های ملی غیردولتی در حوزه باغبانی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186102   3- پیشنهاد تدوین استانداردهای محصولات باغی برای سازمان استاندارد ایران   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186103   4- ارائه خدمات فنی ، تخصصی کاشت ، داشت ، برداشت و پس از برداشت محصولات باغی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186104   5- حمایت و تشویق تولید کنند گان حوزه باغبانی برای بیمه کردن محصولات ، تجهیزات و اماکن تولیدی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186105   6- تائیدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی در حوزه باغبانی به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186106   7- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بهره برداران باغبانی کشور   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021186107   8- ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات بانکی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021187000 خدمات حمایتی زراعی به بهره بر داران    
13021187100   1- توزیع بذر   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021187101   2- ایجاد مزارع الگویی زراعی با انتقال تکنولوژی های جدید کشت   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021188000 صدور مجوز ها و پروانه های مراکز ارائه خدمات زراعی    
13021188103   1- صدور پروانه تاسیس تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021188104   2- صدور پروانه بهره برداران تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021188101   3- صدور مجوز فعالیت شرکت های تامین و تولید بذر   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021188102   4- صدور گواهی استاندارد ماشین آلات و ادوات نوین   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021189000 صدور مجوزهای عرضه اقلام آبیاری     
13021189100   1- صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم و تجهیزات آبیاری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021189101   2- صدور مجوز عرضه محصولات برای تولید کنندگان لوله پلی اتیلن   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021189102   3- صدور مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190000 خدمات حمایتی آب و خاک به بهره برداران    
13021190100   1- طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190101   2- تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190102   3- بازسازی و نوسازی قنوات   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190103   4- اجرای شبکه های فرعی آبیاری زه کشی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190104   5- اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190105   6- تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190106   7- پوشش زئوممبران استخرهای ذخیره آبی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190107   8- ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021190108   9- تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13011191000 صدور مجوزهای صادرات و واردات حوزه کشاورزی    
13021191100   1- صدور مجوز صادرات کالاهای کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021191101   2- صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021191102   3- صدور فعالیت های مالیاتی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید دارای گواهی عدم ساخت داخل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021192000 خدمات حمایتی و تسهیلات بهره بر داران حوزه کشاورزی    
13021192100   1- معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021192101   2- سوخت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021193000 صدور مجوز و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی    
13021193100   1- مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021193101   2- مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13021193102   3- مجوز طرح توسعه و شروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir

 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
شناسه زیر خدمت عنوان خدمت  (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمتها نحوه ارائه خدمت فایل شناسنامه خدمت  
13011212000 صدور مجوزها و پروانه های واحدهای تولیدی و خدماتی    
13021212100   1- ساماندهی دامداری های روستایی، سنتی و عشایری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
13011212101   2- صدور مجوزها و پروانه های صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    3- صدور مجوزها و پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    4- صدور مجوزها و پروانه های واحدهای پرورش قارچ خوراکی و گلخانها   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    5- صدور مجوزها و پروانه های مراکز تلقیح مصنوعی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    6- صدور مجوزها و پروانه های مراکز جمع آوری شیر   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    7- صدور مجوزها و پروانه های مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک)   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    8- صدور مجوزها و پروانه های میادین دام   شناسنامه http://eagri.maj.ir
  صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی    
13011213100   1- تاسیس شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه ، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    2- صدور مجوز مراکز DHI   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    3- صدور مجوز و پروانه آزمایشگاه آب و خاک   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    4- صدور مجوز و پروانه آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها ، افزودنیهای خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    5- صدور مجوزها و پروانه های حوزه گیاه پزشکی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    6- فراهم نمودن بستر فعالیت و نظارت بر کلینیکها ی صنعتی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
  ارائه خدمات حمایتی به اعضای سازمان و بهره برداران    
13021214100   1- ارائه خدمات بیمه ای به بخش غیردولتی کشاورزی( محصولات ، تاسیسات ، تجهیزات و ماشین آلات ، اماکن، نیروی انسانی)   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    2- برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و ترویجی بهره برداران و اعضا   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    3- تامین و توزیع و فروش نهاده های دامی و عشایری   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    4- صدور و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهای گیاهپزشکی   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    5- صدور و تمدید پروانه مهندسین ناظر   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    6- رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقوقی سازمان   شناسنامه http://eagri.maj.ir
    7- رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقیقی سازمان   شناسنامه http://eagri.maj.ir

 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
شناسه زیر خدمت عنوان خدمت  (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمتها نحوه ارائه خدمت فایل شناسنامه خدمت  
  معاونت بهبود تولیدات دامی    
نام سامانه: پنجره‌واحد   1- صدور مجوزهای بخش دام و طیور   شناسنامه http://eagri.maj.ir
نام سامانه: سماط   2- کلیه فعالیتهای مربوط به واحدهای مرغ گوشتی و مادر و کارخانجات جوجه کشی   شناسنامه www.samasat.ir
نام سامانه: سامانک   3- قیمت گیری محصولات و نهاده های دام و طیور   شناسنامه www.samanak.maj.ir
نام سامانه: اصلاح‌نژاد   4- ثبت اطلاعات دام سبک و سنگین   شناسنامه http://109110174180/cow
نام سامانه: توزیع سبوس   5- توزیع سبوس واحدهای دام و طیور   شناسنامه www.cnahadch.ir
  حفظ نباتات    
نام سامانه: سماک   سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی در ردیابی مگس میوه مدیترانه ای   شناسنامه www.ppo.ir
نام سامانه: سماک   سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی (در ردیابی آفات عمومی و همانگی شامل سن غلات ، ملخ ، جوندگان )   شناسنامه www.pms.ppo.ir
نام سامانه: سماک   سامانه جامع پایش مدیریت کلینیک های گیاهپزشکی   شناسنامه www.ppo.ir
  تحول اداری    
    عملیات اجرائی استقرار و پشتیبانی اتوماسیون اداری   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    عملیات اجرائی آموزش های کارکنان   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    تهیه و تدوین و انتشار محتوای آموزشی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
  آب و خاک    
    مطالعات و پژوهشهای کاربردی در حوزه آب و خاک کشاورزی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    عملیات اجرایی درجه بندی کیفی آب و خاک کشاورزی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    عملیات اجرائی بازدید چاه های کشاورزی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    عملیات اجرائی تغذیه خاک   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    عملیات اجرائی یکپارچه سازی مزارع   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    مساحی و نقشه برداری اراضی کشاورزی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
    تهیه و تدوین محتوای آموزشی و ترویجی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
  مدیریت صنایع کشاورزی    
    جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعات جامع و شبکه های اطلاعات صنایع و یا مکانیزاسیون کشاورزی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
  نوسازی و تحول اداری    
    مطالعه و پژوهش های مرتبط با سازمان و مدیریت   در مرحله اقدام در مرحله اقدام
  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی    
    تهیه و تامین امکانات فن آوری سنجش از دور پروژه های کشاورزی   در مرحله اقدام در مرحله اقدام

V5.2.0.0